Nếu không giúp đỡ người bị tai nạn giao thông bị phạt 2 triệu đồng

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với cá nhân, và từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
Không giúp đỡ người bị tai nạn giao thông là bao nhiêu tiền? Nhằm tính răn đe và giáo dục đối với những người tham gia giao thông. Chính phủ vừa ban hành nghị định 46/2016 /NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông đường bộ và đường sắt thay thế cho nghị định 171/2013/NĐ-CP và Nghị định số 107/2014/NĐ-CP.

Theo đó, Cá nhân hoặc Tổ chức không giúp đỡ người bị tai nạn giao thông khi có yêu cầu, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a, khoản 3, điều 11 Nghị định 46/2016/NĐ – CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, cụ thể:

Không cứu giúp người bị tai nạn giao thông khi có yêu cầu sẽ bị phạt từ 500.000 đến 2.000.000 đồng

Không cứu giúp người bị tai nạn giao thông khi có yêu cầu sẽ bị phạt từ 500.000 đến 2.000.000 đồng
Mức tiền phạt khi không cứu giúp người bị tai nạn giao thông là bao nhiêu?

Tổ chức, cá nhân không cứu giúp người bị tai nạn giao thông khi có yêu cầu, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a, khoản 3, điều 11 Nghị định 46/2016/NĐ – CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, cụ thể:

Đối với cá nhân có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 nếu gặp người bị tai nạn có khả năng giúp đỡ, có yêu cầu giúp đỡ mà không cứu giúp.
Đối với tập thể trong trường hợp này có thể bị phạt từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng.
Nghị định 46/2016 /NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8/2016.

Điểm a, khoản 3, điều 11. Xử phạt các hành vi vi phạm khác về quy tắc giao thông đường bộ (Nghị định 46/2016/NĐ – CP)

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với cá nhân, và từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

Không cứu giúp người bị tai nạn giao thông khi có yêu cầu.
Ném gạch, đất, đá, cát hoặc vật thể khác vào phương tiện đang tham gia giao thông trên đường bộ.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *